Lakossági felhívás!

Tisztelt Lakosság!
Tisztelt Sportolók!

A Dévaványai Sportegyesület képviseletében, a Seres István Sporttelep zárva tartásáról az alábbi tájékoztatást kívánom adni:

A sporttelep területén, a tavalyi év során megkezdett futókör kiépítésének munkálata zajlik. Sajnálatos módon, a kivitelezés során az előírt műszaki tartalomtól eltért a kivitelező, mely következtében a futókör átadása még nem történhetett meg. A 2021.február 26. napján történt bejárás során a műszaki ellenőr által megállapításra kerültek a szükséges javítási munkálatok. A kivitelező a bejárás alkalmával jelezte, hogy a munkaterületet átveszi, és kéri, hogy a biztonságos munkavégzés feltételeinek kialakítását egyesületünk segítse elő.
A sporttelep adottságai miatt a munkaterületet – a korábbi gyakorlattal szemben – csak a sporttelep időleges bezárása mellett tudjuk biztosítani, az igazolt sportolók edzéseit is csak erre tekintettel tudjuk megszervezni.

Sajnálatos módon, a kellő tájékoztatás és intézkedések ellenére folyamatosan tapasztalható a sporttelepre történő bejárás, mely már többször is károkozással történt meg.

Ennek következtében egyesületünk kénytelen további őrzési, biztonsági intézkedések megtételére, így a meglévő térfigyelő kamera mellett további kamerák elhelyezésére, és vagyonőri szolgáltatás igénybevételére kerül sor.

Mindezek mellett kérem a tisztelt sportszerető lakosságot, hogy a munkálatok befejezéséig szíveskedjenek türelemmel lenni, és a sporttelep önálló használatát időlegesen mellőzni.

Dévaványa Város Önkormányzatával közös célunk, hogy a futókör elkészülésével a lakosság széles körének legyen lehetősége sportolásra, az egészséges életmód kialakítására.

A kivitelezés során felmerült problémák kijavítása érdekében fontos a megfelelő partnerség kialakítása, minden érintett részéről. A kivitelezőtől a megfelelő minőségű munkát csak úgy tudjuk számon kérni, ha a saját kötelezettségeinket is maradéktalanul teljesítjük!

Kérem szíves megértésüket és türelmüket!

Tisztelettel: dr. Szitás László

Dévaványai Sportegyesület elnöke